DAGIS 2.0 Arche Програмата Arche служи за въвеждане, регистриране, обработване и показване на информация за три групи обекти - археологически обекти, находки и разкопани некрополи. Това разделение се дължи на различния характер на тези обекти на археологическото проучване, и различните методи, които се използват за тяхното изучаване, поради разликата в характера на информацията, която те предоставят. Програмата съдържа три вътрешни модула - Situs, Inventaria и Necropolis. Към момента е завършен и работи пълноценно първият модул Situs, вторият модул Inventaria е в процес на завършване, а третият, Necropolis, е процес на разработване. Тази програма е една от най-сложните, поради множеството връзки и взаимозависимости, които се налага да бъдат отчетени при изграждането на вътрешната архитектура на програмата Arche. В същото време тя позволява най-добре да бъдат показани възможностите на информационните технологии, приложени в археологическите проучвания.