DAGIS 2.05 Folk Програмата Folk служи за въвеждане, обработване, създаване на база данни, търсене по определени критерии и показване на резултата за фолклорни материали. В системата могат да бъдат въведени текстовете на фолклорните произведения, като диалектните думи и произношения бъдат изписвани със съответните ударения, към текстовете могат да бъдат свързани снимки и кратки видеоклипчета, илюстриращи пластичния, музикалния и танцов фолклор. Отделно ще бъде възможно да се въвеждат и електронни нотни текстове чрез използването на специално разработвана под-програма, която да позволява нотирането на безмензурни мелодии, така характерни за българския фолклор. Когато едно фолклорно произведение е свързано с конкретен топоним, програмата позволява това произведение да бъде „привързано” към знак, показващ точното място в землището на даденото селище, за което място се отнася. Търсенето се извършва по зададени критерии, както и по отделна дума, като се извършва във всички въведени текстове, а показаният резултат позволява да се състави „сборник” от произведенията, в които търсената дума е обозначена в червен цвят; всички намерени текстове можагт да бъдат разпечатани или записани като един файл.